Victor Vlerick ziet een tuin als een harmonisch geheel volledig aansluitend aan de architectuur van de woning en het omliggend landschap. Om deze harmonie te bekomen wordt de omgeving geanalyseerd en vertaald naar aandachtspunten. De wensen van de opdrachtgever en deze aandachtspunten uit de omgeving vormen de programmapunten van het te realiseren project. Aan de hand van die programmapunten wordt er een voorontwerp en later een definitief plan gecreëerd.

Daarna wordt het ontwerp met de nodige vakkennis uitgevoerd en minutieus opgevolgd, zodat uw tuin een plaats wordt waar er geleefd en beleefd kan worden. Om het voorop gesteld resultaat te bereiken en nadien te behouden staan wij in voor een ontwikkelings- en instandhoudingsbeheer van uw tuin of groene ruimte.